بام سبز چیست؟

بام سبز بامي هست که در روي سطح آن درختان و گلهای زیبا رشد میکنند.تنوع گیاهي چنان ترکیبی مي تواند از بامهای پوشیده از چمن مصنوعی تا باغ بامی باشد که با درختان طبیعی
مورد استفاده در معماری منظرباشد.

بام سبز

سبز پوش کردن بام نیاز به دقت وعلم کافی میباشد تا دربرابر محیط خشن وبی روح محیط بام در شرایط اقلیمی مختلف مقاومت کند.

بام سبز

بام سبز

نوع انتخاب درختان وگیاهان بام بسته به شرایط اقلیمی مختلف متفاوت است.

بام سبز یا روف گاردن اوج تلفیق اجرا با محیط است.دیتیل های اجرای بام سبز تفاوتی با بام معمولی بک ساختمان ندارد و شامل عایق رطوبتی و حرارتی پوشش ضد آب ماسه و درز پوشش هست.و در کنار موارد باید از مصالحی استفاده کرد که عمل زهکشی و فیلتراسیون املاح و مواد معدنی خاک را فراهم بیاورد.و اسباب نگهداری گیاهان را در ساختمان سازی بوجود بیاورد.

بررسی اجمالی استفاده از بام سبز کاهش بار گرمایی قسمت خارجی ساختمان و ارتقای کیفی مراکز شهری مباشد

برگ و شاخه های گیاهان ساختمان را دربرابر اشعه های خورشید(uv) محافظت می نماید و درجه حرارت و رطوبت محیط ساختمان را کنترل می کند.

بام سبز

نوین گاردن

درمکان های بسته ای که بر روی بام آن ها درخت کاشته می شود. درجه حرارت زیر درخت ها کمتر از درجه حرارت بالای آن ها هست.

درختان و گیاهان بدلیل عملکرد بیولوژیکی که دارندمثل تعریق ،تنفس ،فتوسنتز،تبخیر میزان قابل توجهی از اشعه های مضررخورشید را جذب می کنند.

استفاده از درختان و گیاهان بروی بام باعث کاهش آلودگی شهری میشود و  باعث تصفیه هوا و کاهش co2 , همچنین افزایش سرانه فضای سبز شهری کاهش آلودگی های صوتی افزایش زیستگاه جاندارن درمناطق مسکونی میشود.

از تاثییرات دیگر  بام های سبز افزایش قیمت ساختمان بدلیل  طراحی و اجرای بام سبز برروی ساختمان می شود.

 

نتیجه گیری امروزهه با طراحی و اجرای بام سبز بر روی ساختمان ضمن ایجاد فضای کیفی و بصری مناسب برای افراد استفاده کننده از ساختمان باعث کاهش آلودگی ها و افزایش سرانه ی سبز میشود.