مقالات

توسط
ارسال شده در

بام سبز چیست؟

بام سبز بامي هست که در روي سطح آن درختان و گلهای زیبا رشد میکنند.تنوع گیاهي چنان ترکیبی مي تواند از بامهای پوشیده از چمن مصنوعی تا باغ بامی باشد که با درختان طبیعی مورد استفاده در معماری [...]