این شرکت از کارشناسان و متخصصان برجسته و متعهد و همچنین مدیران باسابقه روشن ، بهره جسته است سال تاسیس 1390
اهداف شرکت:
دسترسی به جایگاه برتر و تاثیر گذار در عرصه سازه های عمرانی
اجرای سازه های خاص با تکیه بر دانش متخصصان خویش
اجرای سازه مطابق با استانداردهای بین المللی
پرچم دار دانش ایرانی درعرصه های بین المللی
ارائه راهکار های نوین بهینه در راستای بالابردن کیفیت سازه
همکاری با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و ارائه تجربیات
واز همه مهمتر جلب رضایت مشتری